Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Zaproszenie do udziału w badaniu dotyczącym potrzeb osób z niepełnosprawnością

 

Logo PFRON

Szanowni Państwo,

pragniemy poinformować, że na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na terenie całej Polski realizujemy badanie potrzeb osób z niepełnosprawnościami w wieku 16 do 65 lat. W ramach badania wykonujemy indywidualne wywiady pogłębione i dyskusje grupowe (badanie jakościowe), a także wywiady ankietowe (badanie ilościowe) z osobami z różnymi typami niepełnosprawności.

W związku z powyższym, serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu.

Przeprowadzenie badania ma kluczowe znaczenie dla poprawy warunków życia osób z niepełnosprawnościami oraz ich aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym. Pozyskane dzięki badaniu informacje pozwolą na lepsze dopasowanie wsparcia do ich rzeczywistych potrzeb, co jest istotne w obliczu planowanych zmian w systemie pomocy dla osób z niepełnosprawnościami.

Mamy nadzieję, że udział w tym przedsięwzięciu przyniesie Państwu satysfakcję z bycia częścią ważnego procesu, który ma na celu poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnościami.

Zachęcamy do uzupełnienia formularza, na podstawie którego będziemy mogli uzyskać informacje, w jaki sposób mogą Państwo wziąć udział w badaniu.

W razie pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną za realizację badania ze strony wykonawcy:

  • Natalia Pizło, tel. 789 362 649, e-mail: n.pizlo@fastsolutions.com.pl

W razie potrzeby zweryfikowania informacji odnośnie badania możliwy jest kontakt z przedstawicielem ze strony Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych:

  • Krzysztof Kanabaj, tel. 883 847 974, e-mail: Krzysztof.Kanabaj@pfron.org.pl
  • Grzegorz Żuchowski, e-mail: Grzegorz_Zuchowski@pfron.org.pl

 

Logo IPC     Logo Fast Solutions


 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

Dokładamy dużej staranności na poszczególnych etapach realizacji projektów badawczych, działając w zgodzie z branżowym kodeksem ESOMAR, zobowiązującym naszą firmę do poszanowania praw osób badanych, transparentności naszych działań oraz ich zgodności z obowiązującym prawem, szczególnie odnoszącym się do prywatności i ochrony danych osobowych naszych respondentów. 

1. Informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Grupa WW sp. z o. o. siedzibą w Rzeszowie, Plac Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów, spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. Rzeszowa, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000413554, NIP 8133671625, REGON 180821757 [działająca pod marką Agencja Badawcza Fast Solutions z siedzibą ul. Dąbrowskiego 20 35-036 Rzeszów].

2. Uzupełniając niniejszy formularz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych (numeru telefonu, adresu e-mail oraz imienia).

3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit.a  RODO (świadome wyrażenie zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych) w związku z procesem realizacji badania pn. „Badanie potrzeb osób niepełnosprawnych w Polsce”, realizowanego na zlecenie Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez konsorcjum firm – Grupa WW sp. z o. o. [działająca pod marką Agencja Badawcza Fast Solutions] i Instytut Badawczy IPC Sp. z o.o.

4. Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w okresie realizacji przedmiotowego badania.

5. Wykorzystywanie danych osobowych: Nie gromadzimy ani nie przetwarzamy innych rodzajów danych osobowych niż te, które są niezbędne do realizacji celów związanych z prawidłową realizacją każdego badania.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji celu nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2024 r. Po zakończeniu realizacji zostaną trwale usunięte.

7. Dane osobowe, takie jak: numer telefonu, adres e-mail czy imię wykorzystujemy do komunikacji z Panem/Panią wyłącznie w celu przeprowadzenia badania i kontroli poprawności przebiegu realizacji projektu, w tym pracy ankieterów, wyłącznie w okresie realizacji badania.

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych do innego administratora, skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy prawa.

9. Badania prowadzone są w sposób zapewniający anonimowość uczestnikom, a wszelkie wypowiedzi będą przetwarzane i analizowane wyłącznie w zanonimizowanej formie oraz przedstawiane w formie zbiorczych, uogólnianych wyników.

10. Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i przysługujących Państwu praw mogą uzyskać Państwo pod adresem mailowym: kontakt@fastsolutions.pl

11. Jeżeli ma Pan/i pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony Pani/a danych osobowych, może się Pan/i skontaktować z Administratorem pod adresem mailowym kontakt@fastsolutions.pl