Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Ankieta dotycząca korzystania z e-usług uruchomionych na Goeportalu

Szanowna Pani / Szanowny Panie

 

Zwracamy się do Pani/a jako osoby, która skorzystała z usług oferowanych na Geoportalu Powiatu Olsztyńskiego. W związku z badaniem jakie nasza firma realizuje na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego zwracamy się do Pani/a z prośbą o wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety dotyczącej korzystania z e-usług uruchomionych na Geoportalu

Państwa odpowiedzi pozwolą zrozumieć, jak oceniają Państwo usługę i co warto w niej poprawić. Wypełnienie ankiety nie zajmie więcej niż 3 minuty.

Ankieta jest anonimowa.

Zapis Państwa odpowiedzi na pytania nie zawiera żadnych informacji identyfikujących, chyba że takie informacje zostały wprowadzone w odpowiedzi na któreś pytanie ankiety.

Indywidualny token (kod) wykorzystywany w celu przystąpienia do ankiety nie jest połączony z odpowiedziami na ankietę. Jest zapisywany w osobnej bazie danych, w której przechowywana jest jedynie informacja, czy udzielono odpowiedzi na ankietę. Nie ma możliwości połączenia tokenów z odpowiedziami udzielonymi w badaniu.