0%
Uwaga: uruchamianie JavaScript jest wyłączone w przeglądarce lub dla tej strony. Może to uniemożliwić udzielenie odpowiedzi na niektóre pytania tej ankiety. Proszę sprawdzić ustawienia swojej przeglądarki.

Ankieta dla studentów/doktorantów z niepełnosprawnością

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

 

w imieniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zapraszamy Państwa do wypełnienia tej anonimowej ankiety. Wyniki badania pozwolą na zdiagnozowanie wdrożonych w budynkach UAM rozwiązań służących zapewnieniu dostępności architektonicznej, cyfrowej i  informacyjno-komunikacyjnej uczelni. W wyniku badania powstanie raport diagnostyczny wraz z rekomendacjami do dalszych zmian. Państwa odpowiedzi będą bardzo ważne w kontekście zaproponowanych rekomendacji. 

 

Wszystkie Pani/Pana odpowiedzi zostaną zestawione naukowo i opracowane statystycznie. Gwarantujemy Państwu ochronę danych osobowych zgodnie z regulacjami RODO. 

 

Zaleca się uzupełnianie ankiety w przeglądarce Google Chrome.  

 

Badanie realizowane w ramach projektu:

 

„UCZELNIA OTWARTA DLA WSZYSTKICH UCZELNIĄ NA MIARĘ XXI WIEKU” NR POWR.03.05.00-00-A095/19, PROJEKT REALIZOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (POWER) W RAMACH PROJEKTU: SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU